BEHANDLINGSMETODER

Verksamhetsområde

Vi arbetar med undersökning och behandling av muskeloskelettala besvär. Alla drabbas de flesta utav oss någon gång I livet av ex. muskelvärk/skada, ledbandsskador, frakturer, ont i rygg och nacke, diskbråck, axelsmärtor, ledvärk/artros, meniskskador, träningsrelaterade besvär etc.

 

Kompetens

För att på bästa sätt kunna hjälpa kunder med muskeloskelettala besvär så är sjukgymnasterna på MSA inriktade mot Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), Idrottsmedicin (se mer nedan) och kiropraktik. Mot bakgrund av vår mångåriga erfarenhet inom elitidrotten så är personalen särskilt duktiga på analys av träningsrelaterade besvär och behandling av dessa.
De tränings och rehabiliteringsmetoder som används inom idrotten har visat sig vara mycket effektiva vid besvär och problem som uppstår inom både arbetslivet och de som uppstår på fritiden. Fysioterapeuterna på MSA vidareutbildas regelbundet inom olika behandlings & rehabiliteringsträningsmetoder och träningskoncept.

 

Hur kan en behandling se ut?

I de flesta fall är en kombination av manuell behandling och rehabträning viktigt för ett lyckosamt och hållbart resultat på lång sikt.
Hos oss får du hjälp med manuella behandlingar I ljusa och trivsamma behandlingsrum. Varje behandling anpassas naturligtvis efter individ, skada och kundens förutsättningar. De behandlingsmetoder vi använder oss utav kan ni se nedan.

 

Vår styrka

Våra mångåriga erfarenheter inom elitidrotten gör att vi byggt upp en stor kunskap/kompetens kring träningens betydelse för hälsan. Att välja rätt övningar, vid rätt tilfälle och I rätt ordning beroende på diagnos/problem är avgörande för ett gott resultat.

 

Vanliga besvär som vi behandlar på Modo Sports Academy

  • Ländrygg
  • Bröstrygg

  • Nacke

  • Axlar 

  • Höfter

  • Knän

  • Fot

  • Rehab efter operation

 

 

BEHANDLINGSMETODER

 

OMI

Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, sretching av ledkaslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som pratar samma språk” för bästa resultat är givet och nödvändigt.
Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

 

Akupunktur

Akupunktur (av lat. a´cus nål och punctu´ra stick), ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen.

 

Kiropraktik

Kiropraktorn är specialiserad på diagnos och behandling av kroppens leder och muskler.
Felaktig funktion i leder och muskler har negativ inverkan på hållning och nervsystemet och kan orsaka värk och smärta. Nedsatt rörelse i en led kompenseras med ökad rörelse iandra leder med överbelastning som följd. Detta medför värk och smärta i led och muskulatur. Kiropraktorn behandlar inte smärtan, utan funktionsstörningen för att på så sätt minska värk och smärta.
Syftet med kiropraktik är att återskapa optimal rörelse och funktion i den låsta leden för att avlasta den överbelastade leden.

 

Fysioterapi

Fysioterapi (Sjukgymnastik) Ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som och nerver. En Fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, ergonomi, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt och handlingsmönster samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa.
Fysioterapeutens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom.
Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

 

Elektroterapi

Vi erbjuder kompletterande behandlingar såsom U-ljud, Laser, Interferens, Tens, TEMS m.m när så besvären kräver.

 

Rehabträning

Korektiv träning - är en benämning vi använder för att beskriva att klienten är inne i en inledande fas där de övningar och tekniker som lärs ut
korrigerar stora luckor eller det som brister mest i någons hållning, flexibilitet, muskelbalans, inre- och yttre bålstabilitet m.m.
Funktionell träning - är ett övergripande uttryck för den träning som genererar det man vill bygga upp eller prestera för en viss individ eller ett visst syfte. Ofta i faserna efter att den korrektiva träningen lagt en grund att bygga vidare på.

 

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.
Vi erbjuder rådgivning och åtgärder gällande förebyggande av arbetsskador, arbetsrelaterade belastningsbesvär och arbetsplatsanpassning.

 

Idrottsmassage

Är ett bra komplement till träning och tävling. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av
återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar [källa behövs].
Behandlingen kan skräddarsys för att passa den enskilda idrottaren, med hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig. Behandlingssättet kan variera avsevärt från träning- till tävlingsperiod.

 

Klassisk Massage

Då Pehr Ling under 1800-talet införde massage i Sverige, var det genom att utarbeta den svenska behandlingsmetoden Klassisk massage.
Tekniken bygger på rörelser som kan liknas vid de gymnastiska, och är numera välkänd och brukad i flera länder världen över.
De rörelser som brukas vid en Klassisk massagebehandling är främst gnidningar, strykningar och knådningar. Med hjälp av händerna utför massören rytmiska snabba slag, hackningar och bultningar, vilket skapar djupgående vibrationer. Alla dessa rörelser kan utföras med varierande intensitet och på olika nivåer.

 

Fascia behandling

Fascian är en sorts bindväv som omsluter muskler, skelett och organ i hela kroppen. Man kan beskriva fascian som ett nätverk av tusentals tunna sytrådar som jobbar längs med varandra. Om dessa klibbar ihop, kan problem uppstå, såsom sämre rörlighet, värk och inflammation.
Genom Fascia release behandlingen kan man nå bindväven och därmed tänja ut och frigöra den. Detta bidrar till att spända muskler slappnar av och blodcirkulationen ökar.