KURSER & FÖRELÄSNINGAR

 

Vi håller löpande kurser och föreläsningar av olika slag.

BLOCKTRÄNING - BLOCK 5 
12 februari - 23 mars 2018

FUNKTIONELL TRÄNING MED FOKUS PÅ HÖGINTENSIVA INTERVALLER

Grunden i kursen är funktionell träning med målsättningen att bygga en stark, stabil och smärtfri kropp.
Under Block 5 kommer fokus ligga på snabba rörelser och hög puls samt att lära kroppen att orka göra det med bibehållen form, stabilitet och balans. Under Block 5 kommer träningen att kännetecknas av en härlig mix av komplexa helkroppsövningar och korta, högintensiva intervaller i olika rörelsemönster.

START: måndag 12 februari 2018
PRIS: 900:-

 

 

BLOCKTRÄNING - BLOCK 6
9 april - 17 maj 2018

FUNKTIONELL TRÄNING MED FOKUS PÅ AGILITY & LÖPSKOLNING

Grunden i kursen är funktionell träning med målsättningen att bygga en stark, stabil och smärtfri kropp.
Under denna del kommer fokus ligga på att göra kroppen stabilare och rörligare i en rad olika rörelseriktningar genom så kallad Agility träning i hög fart, samt att vi kommer att komplettera detta med funktionella styrkeövningar. Senare delen av kursen kommer vi att komplettera det övriga träningsinnehållet med löpteknik och löpintervaller.

START: söndag 29 april 2018
PRIS: 900:-

 

 

BLOCKTRÄNING - BLOCK 7 
21 maj - 28 juni 2018

FUNKTIONELL TRÄNING MED FOKUS PÅ LÖPNING & LÖPSKOLNING

Grunden i kursen är funktionell träning med målsättningen att bygga en stark, stabil och smärtfri kropp.
Under 7:e och sista delen kommer fokus ligga på löpskolning och löpintervaller, samt att vi kommer att komplettera detta med funktionella styrkeövningar inriktade på just löpning. Kursen riktar sig inte enbart till de som är intresserade att utveckla sin löpning, utan även till er som med enkla metoder vill få bättre kondition och en tåligare kropp.

START: måndag 21 maj 2018
PRIS: 900:-