Gruppträning

GRUPPTRÄNING

På Modo Sports Academy vill vi att vår gruppträning skall kännetecknas av gemenskap, glädje och engagemang. Vi sätter stora krav på oss själva gällande variation, något som t ex syns i att övningar, belastning, rörelsehastighet, arbetstider, vilotider och redskap aldrig ser likadant ut från pass till pass. Temat för respektive pass att detsamma, men innehållet ser helt annorlunda ut. Vi sätter även stolthet i att du aldrig ska behöva känna att du måste göra något du inte klara av, vilket t ex innebär att vi snabbt byter ut en övning mot en annan med liknande träningseffekt, men som passar dig bättre.

Vi vill helt enkelt att du ska gå ifrån våra pass starkare, gladare och med en stark känsla att du lyckats.   

Vi har teman som passar ALLA, så kolla på menyn nedan och gå sedan in och boka något som passar just dig. Om ni har några frågor är det bara att slå en signal eller skicka ett mail.

 

Hjärtligt välkomna!

AKTUELLA GRUPPTRÄNINGAR

 

GRUPPTRÄNING MÅNDAGAR 18.45 & 20.00

BLOCK 6 - STYRKA, KONDITION OCH VIKTKONTROLL 

Detta block passar ALLA oavsett målsättning! Grunden i kursen är funktionell träning med målsättningen att bygga en stark, stabil och smärtfri kropp. Förutom att vi kommer att jobba med olika former av styrke- och konditionsträning, kommer vi även att lägga fokus på kostens betydelse för viktnedgång och energi i vardagen. 

För er som vill gå ner några kilon innan sommaren så finns det möjlighet att göra regelbundna invägningar vid varje träningstillfälle, samt att ni kommer få ta del av förmånliga priser på kostrådgivning under kursens gång.

Antal tillfällen: 15 (fördelat på 10 veckor)

Passets längd: 60 min

START måndag 9 april 2018

 

GRUPPTRÄNING TISDAGAR 06.30

RÖRLIGHET, STABILITET & STYRKETRÄNING MED FOKUS PÅ CORE OCH ÖVERKROPP

Huvudsyftet med dessa träningar är att genom funktionell träning bygga en stark, stabil och smärtfri kropp.
Utifrån detta så kommer passens innehåll dels fokusera på att bygga stabilitet i bålen och kroppens leder.
I övrigt kommer passen att fokusera på att öka sin rörelseförståelse och sin funktionella rörlighet, samt att lära sig ett antal grundrörelser som t ex Rotation, Press och Drag.

Antal tillfällen: 10 

Passets längd: 50-60 min

START tisdag 10 april 2018

 

GRUPPTRÄNING TISDAGAR 18.30

LÖPNING & LÖPSKOLNING

Kursen passar ALLA som vill komma igång med eller utveckla sin löpning, samt de som önskar förbättra sin teknik. Under kursen kommer vi att mixa intervaller, med löpskolning och grenspecifik styrke- och rörlighetsträning.

Antal tillfällen: 8

Passets längd: 50-60 min

START tisdag 24 april 2018

 

GRUPPTRÄNING ONSDAGAR 11.30

3D TRÄNING & HÖGINTENSIVA INTERVALLER

Under huvuddelen av dessa pass kommer vi att jobba med en rad olika redskap som t ex hantlar, gummiband och bollar på Procedos Platform 9. Vi kommer att köra mycket komplexa övningar vars syfte är att aktivera många av kroppens leder samtidigt som man tränar både kondition, stabilitet och balans. Den funktionella styrketräningen kommer att kombineras med korta, högintensiva intervaller i olika former.

Antal tillfällen: 10

Passets längd: 50-60 min

START onsdag 11 april 2018

GRUPPTRÄNING ONSDAGAR 11.30

LÖPNING & LÖPSKOLNING

Kursen passar ALLA som vill komma igång med eller utveckla sin löpning, samt de som önskar förbättra sin teknik. Under kursen kommer vi att mixa intervaller, med löpskolning och grenspecifik styrke- och rörlighetsträning.

Antal tillfällen: 8

Passets längd: 50-60 min

START onsdag 25 april 2018

 

GRUPPTRÄNING TORSDAGAR 06.30

RÖRLIGHET, STABILITET & STYRKA MED FOKUS PÅ CORE OCH KOMPLEXA RÖRELSER

Huvudsyftet med dessa träningar är att genom funktionell träning bygga en stark, stabil och smärtfri kropp.
Utifrån detta fokus kommer passens innehåll fokusera på öka er rörlighet, rörelseförståelse och rörelseglädje.
Styrketräning kommer att bestå av komplexa övningar som aktiverar många av kroppens leder och som dessutom utvecklar er koordinativa förmågan och balans.

Antal tillfällen: 10

Passets längd: 50-60 min

START torsdag 12 april 2018

 

 

GRUPPTRÄNING TORSDAGAR 18.45 & 20.00

BLOCK 6 - STYRKA, KONDITION OCH VIKTKONTROLL 

Detta block passar ALLA oavsett målsättning! Grunden i kursen är funktionell träning med målsättningen att bygga en stark, stabil och smärtfri kropp. Förutom att vi kommer att jobba med olika former av styrke- och konditionsträning, kommer vi även att lägga fokus på kostens betydelse för viktnedgång och energi i vardagen. 

För er som vill gå ner några kilon innan sommaren så finns det möjlighet att göra regelbundna invägningar vid varje träningstillfälle, samt att ni kommer få ta del av förmånliga priser på kostrådgivning under kursens gång.

Antal tillfällen: 15 (fördelat på 10 veckor)

Passets längd: 60 min

START torsdag 12 april 2018

 

 

GRUPPTRÄNING FREDAGAR 11.30

300-TRÄNING OCH HÖGINTENSIVA INTERVALLER

Under dessa pass kommer vi att kombinera 300-träning med korta, högintensiva intervaller i olika former. 300 träning innebär att vi väljer 10 komplexa konditions- eller styrkeövningar som vi sedan kör 30 repetitioner vardera. Ett populärt pass där vi ofta jobbar 2 och 2 i högt tempo och med minimalt med vila!

Antal tillfällen: 10

Passets längd: 50-60 min

START fredag 13 april 2018

 

 

Privat vårdförsäkring

PRIVAT VÅRDFÖRSÄKRING

Modo Sports Academy Fysioterapi har avtal med de flesta försäkringsbolagen

Har du skadat dig eller har ett problem som du behöver hjälp med och har en privat vårdförsäkring så hör med ditt försäkringsbolag om du kan nyttja den hos en sjukgymnast på MSA.
Vi har för närvarande sammarbete med följande försäkringsbolag:

 • DKV (via Falk Healthcare)
 • Cardif
 • Euroaccident
 • IF
 • Ikano (via Crawford och Company)
 • Länsförsäkringar (via Falck Healthcare)
 • Nordeuropa liv och hälsa
 • Salus Ansvar
 • Förenade Liv och Folksam

Behandlingsmetoder

BEHANDLINGSMETODER

Verksamhetsområde

Vi arbetar med undersökning och behandling av muskeloskelettala besvär. Alla drabbas de flesta utav oss någon gång I livet av ex. muskelvärk/skada, ledbandsskador, frakturer, ont i rygg och nacke, diskbråck, axelsmärtor, ledvärk/artros, meniskskador, träningsrelaterade besvär etc.

 

Kompetens

För att på bästa sätt kunna hjälpa kunder med muskeloskelettala besvär så är sjukgymnasterna på MSA inriktade mot Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), Idrottsmedicin (se mer nedan) och kiropraktik. Mot bakgrund av vår mångåriga erfarenhet inom elitidrotten så är personalen särskilt duktiga på analys av träningsrelaterade besvär och behandling av dessa.
De tränings och rehabiliteringsmetoder som används inom idrotten har visat sig vara mycket effektiva vid besvär och problem som uppstår inom både arbetslivet och de som uppstår på fritiden. Fysioterapeuterna på MSA vidareutbildas regelbundet inom olika behandlings & rehabiliteringsträningsmetoder och träningskoncept.

 

Hur kan en behandling se ut?

I de flesta fall är en kombination av manuell behandling och rehabträning viktigt för ett lyckosamt och hållbart resultat på lång sikt.
Hos oss får du hjälp med manuella behandlingar I ljusa och trivsamma behandlingsrum. Varje behandling anpassas naturligtvis efter individ, skada och kundens förutsättningar. De behandlingsmetoder vi använder oss utav kan ni se nedan.

 

Vår styrka

Våra mångåriga erfarenheter inom elitidrotten gör att vi byggt upp en stor kunskap/kompetens kring träningens betydelse för hälsan. Att välja rätt övningar, vid rätt tilfälle och I rätt ordning beroende på diagnos/problem är avgörande för ett gott resultat.

 

Vanliga besvär som vi behandlar på Modo Sports Academy

 • Ländrygg
 • Bröstrygg

 • Nacke

 • Axlar 

 • Höfter

 • Knän

 • Fot

 • Rehab efter operation

 

 

BEHANDLINGSMETODER

 

OMI

Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, sretching av ledkaslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som pratar samma språk” för bästa resultat är givet och nödvändigt.
Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

 

Akupunktur

Akupunktur (av lat. a´cus nål och punctu´ra stick), ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen.

 

Kiropraktik

Kiropraktorn är specialiserad på diagnos och behandling av kroppens leder och muskler.
Felaktig funktion i leder och muskler har negativ inverkan på hållning och nervsystemet och kan orsaka värk och smärta. Nedsatt rörelse i en led kompenseras med ökad rörelse iandra leder med överbelastning som följd. Detta medför värk och smärta i led och muskulatur. Kiropraktorn behandlar inte smärtan, utan funktionsstörningen för att på så sätt minska värk och smärta.
Syftet med kiropraktik är att återskapa optimal rörelse och funktion i den låsta leden för att avlasta den överbelastade leden.

 

Fysioterapi

Fysioterapi (Sjukgymnastik) Ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som och nerver. En Fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, ergonomi, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt och handlingsmönster samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa.
Fysioterapeutens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom.
Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

 

Elektroterapi

Vi erbjuder kompletterande behandlingar såsom U-ljud, Laser, Interferens, Tens, TEMS m.m när så besvären kräver.

 

Rehabträning

Korektiv träning - är en benämning vi använder för att beskriva att klienten är inne i en inledande fas där de övningar och tekniker som lärs ut
korrigerar stora luckor eller det som brister mest i någons hållning, flexibilitet, muskelbalans, inre- och yttre bålstabilitet m.m.
Funktionell träning - är ett övergripande uttryck för den träning som genererar det man vill bygga upp eller prestera för en viss individ eller ett visst syfte. Ofta i faserna efter att den korrektiva träningen lagt en grund att bygga vidare på.

 

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.
Vi erbjuder rådgivning och åtgärder gällande förebyggande av arbetsskador, arbetsrelaterade belastningsbesvär och arbetsplatsanpassning.

 

Idrottsmassage

Är ett bra komplement till träning och tävling. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av
återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar [källa behövs].
Behandlingen kan skräddarsys för att passa den enskilda idrottaren, med hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig. Behandlingssättet kan variera avsevärt från träning- till tävlingsperiod.

 

Klassisk Massage

Då Pehr Ling under 1800-talet införde massage i Sverige, var det genom att utarbeta den svenska behandlingsmetoden Klassisk massage.
Tekniken bygger på rörelser som kan liknas vid de gymnastiska, och är numera välkänd och brukad i flera länder världen över.
De rörelser som brukas vid en Klassisk massagebehandling är främst gnidningar, strykningar och knådningar. Med hjälp av händerna utför massören rytmiska snabba slag, hackningar och bultningar, vilket skapar djupgående vibrationer. Alla dessa rörelser kan utföras med varierande intensitet och på olika nivåer.

 

Fascia behandling

Fascian är en sorts bindväv som omsluter muskler, skelett och organ i hela kroppen. Man kan beskriva fascian som ett nätverk av tusentals tunna sytrådar som jobbar längs med varandra. Om dessa klibbar ihop, kan problem uppstå, såsom sämre rörlighet, värk och inflammation.
Genom Fascia release behandlingen kan man nå bindväven och därmed tänja ut och frigöra den. Detta bidrar till att spända muskler slappnar av och blodcirkulationen ökar.

 

Funktionell rehab

FUNKTIONELL REHABILITERING

 

Så här jobbar vi med fysioterapi och rehabilitering på Modo Sports Academy

Med våra erfarenheter från elitidrotten är vi på Modo Sports Academy specialister på rehabillitering. Hos oss får du hjälp med undersökning, behandling och rehabilitering. Vi behandlar besvär i muskulatur, leder och skelett.

Hos oss startar all rehabilitering med en grundlig undersökning och screening där vi undersöker, diagnosticerar, testar och kartlägger dina styrkor, brister och problem.
Utifrån det som framkommer vid undersökningen och screeningen skapar vi tillsammans med dig din rehabilliteringplan som ofta innehåller både
behandling och träning. Utifrån dina behov har vi som mål att få dig tillbaka till träning, tävling, arbete eller besvärsfrihet på kortast möjliga tid.
Våra fysioterapeuter fungerar som coacher och hjälper dig med en träning som är anpassad efter den typ av skada eller besvär som du har.
Vår målsättning är du under tiden som kund hos oss kommer att lära dig om hur vår kropp fungerar och få en bättre förståelse för hur du genom rätt träning undviker onödiga överbelastningsskador och förslitningsskador I framtiden.

I vårt toppmorderna gym och testlab finns unika möjligheter till tester och rehabträning med den allra senaste teknologin. Här kan du
rehabilitera dig i en frisk och välkomnande miljö där du även kan fortsätta din träning på egen hand efter rehabträningen.

Kost

KOST

För att tillgodose sig träning är kosten viktig.

Kosten är viktig för ett bra träningsresultat

Det du äter och dricker har stor inverkan på ditt välmående och dina träningsresultat.
Att hitta ett sätt som du trivs med och som får dig att må bra är en förutsättning för att du ska kunna upprätthålla en hälsosam kosthållning.
En variation av rena råvaror utan konstigheter med mycket näring gör att din kropp mår bra och du känner dig mätt och pigg länge.
Planering och aktiva val i vardagen är andra nycklar som får de att fungera längden.

 

Vilken mat är bäst för dig?

Som bekant kan det vara väldigt varierande kvalité på de proteiner, kolhydrater och fetter vi äter. Detta betyder att de aktiva val vi gör i affären eller på restaurangen blir avgörande om den mat vi äter är nyttig för oss eller inte!

Att vårt sätt att äta dessutom är nära sammankopplat med fysiskt välmående, fysiska framsteg och psykiskt välbefinnande är ytterligare faktorer som betonar vikten av att vi har tillräckliga kunskaper för att kunna välja ”rätt” livsmedel i vardagen. Nedan kommer därför tips för att hålla sig i form.

 

Några tips för att hålla sig i form

 1. Skippa aldrig frukosten och låt det aldrig gå mera än fyra timmar mellan måltiderna

För att ”kick starta” igång metabolismen bör det inte gå mera än en timme från att vi stiger upp till att vi äter frukost. Att hoppa över frukosten kan t ex resultera i att vi förbränner färre kalorier/timme, att vi förlorar muskelmassa och att vi får ett svagare immunförsvar. Efter frukosten bör vi sprida ut måltiderna under dagen med ungefär 3-4 timmars mellanrum. Längre mellanrum än 3-4 timmar tvingar din kropp att gå på ”tomgång” eftersom det hela tiden krävs energi för att vårt hjärta, våra organ och våra muskler skall fungera normalt. En sådan ”energidipp” leder till att kroppen tvingas ta av energireserven, detta gäller inte bara vår fettreserv utan även att den tas från vår muskelmassa.

 

 1. Överkonsumera inte kolhydrater, men ät heller inte för lite – lagom är bäst

Kolhydrater är den snabbaste energikällan för vår kropp. Vår kropp har dessutom förmågan att kunna lagra kolhydrater i form av glykogen i muskler och levern. Detta är lättillgänglig energi som kan användas omedelbart vid alla former av muskelarbete. För mycket kolhydrater kan leda till ökad mängd kroppsfett, men och andra sidan så kan för lite kolhydrater leda till att kroppen måste förbränna protein för att få bränsle (antingen genom de proteiner vi äter, vilket betyder att de inte används för att underhålla och reparera celler, eller så tas det från vår muskelvävnad) eftersom det är omöjligt för kroppen att enbart förbränna fett.

Att hitta rätt balans mellan ”bra kolhydrater” och protein är nyckeln för att kunna optimera prestationsförmågan och förbättra kroppsammansättningen.

 

 1. Minimera intaget av processade kolhydrater och tillsatt socker

Processade och sockerrika livsmedel saknar ofta fibrer och har i regel väldigt dåligt näringsvärde. Sådana livsmedel bryts ner snabbt och tas upp av kroppen, vilket i sin tur leder till att blodsockerkurvan skjuter i höjden, för att lika snabbt sjunka rakt ner i botten. För mycket processade livsmedel som t ex vit pasta, vitt ris, vitt bröd och diverse sötsaker kan leda till kroniskt högt blodsocker, vilket kan hämma cirkulationen, begränsa syretransporten till arbetande muskler, minska näringsupptaget till cellerna och äventyra muskeluppbyggnaden. För att undvika ett sådant tillstånd.
Försök ta bort eller kraftigt minska intaget av ”snabba kolhydrater” och välj istället kolhydrater från grönsaker och kostfiberrika livsmedel.

 

 1. Ät helst inte kolhydrater utan att lägga till magert protein och ”bra fetter”

Kostfibrer, magert protein och bra fetter är näringsämnen som fördröjer känslan av att ha en tom, sugande mage. Detta är resultatet av en långsammare och mera utdragen ökning av blodsockret, samt bättre insulin kontroll. Detta betyder i sin tur att kroppen får en betydligt jämnare och mera långvarig leverans av bränsle. Att äta dessa tre näringsämnen tillsammans ger alltså en skönare och mera långvarig mättnadskänsla, en jämnare blodsockerkurva och en ökad metabolism.

 

 1. Överkonsumerat inte proteiner

Proteiner behövs för att bygga upp och läka våra muskelceller. En överkonsumtion av protein kan dock skapa ett giftigt förhållande i kroppen som kan leda till nedbrytning av muskler och ben, samt även en ökning av kroppsfett. För att kunna behålla balansen i kroppen bör man inkludera ”bra kolhydrater” som t ex fullkornsbröd, råris, potatis, frukt och grönsaker till varje måltid samtidigt som man håller sig till en lagom mängd protein. Till och med vid tung styrketräning kan kroppen bara tillgodogöra sig 1.7 g protein/kg kroppsvikt för att bygga upp, bibehålla och läka våra muskler.

 

 1. Försök äta ”ren” och icke processad mat så ofta du kan

Våra kroppar jobbar hela tiden för att återuppbygga och reparera sig och hur effektivt och snabbt den klarar av att göra det är beroende av vilken kvalitet maten vi stoppar i oss har. En näringsrik kost hjälper till att bygga starkare och friskare celler som är mindre sjukdoms- och skadebenägna och som läker snabbare. Ekologiska livsmedel är rikare på både näringsämnen och antioxidanter, samt att de inte innehåller syntetiska kemikalier och genmodifierade organismer (GMO), vilka ofta är ”boven” till olika former av matallergier som t ex glutenintolerans.

 

 1. Ät grönsaker till varje måltid & gärna några frukter varje dag

Frukt och grönsaker innehåller mycket antioxidanter, vilka är livsnödvändiga eftersom de neutraliserar fria radikaler. Fria radikaler är ostabila molekyler i våra kroppar som i för stor mängd ger sig på och förstör friska celler och vävnader. Ett överskott av fria radikaler är därför ett hot mot vår hälsa. Frukt och grönsaker innehåller även mycket kostfibrer, vilket bidrar till att sänka ett livsmedels GI-värde, vilket bidrar till att hålla blodsockret på en jämn nivå mellan måltiderna, samt att minska insulin påslaget efter en måltid.

 

 1. Se till att vara i vätskebalans

Vatten är en av kroppens viktigaste näringsämne eftersom det har en avgörande roll i de flesta fysiologiska processer som sker i kroppen. För lite vatten kan t ex orsaka för tidig utmattning, sämre koncentrationsförmåga, samt göra din ämnesomsättning sämre. I färsk frukt och många grönsaker finns rikligt med vatten, vi måste trots detta se till att dricka vatten regelbundet. Sikta på att få i er ungefär 3 liter vatten utspritt på hela dagen.

 

 1. Minimera alkoholintaget

Kan vara gott, trevlig och social, men bryter i för stor mängd ner kroppen och försämrar resultaten.

 

 1. Prioritera sömnen

En idrottares kropp befinner sig alltid i ett ”reparationstillstånd” eftersom träning och matcher i sig skapar stress i kroppens celler som är nedbrytande och det är i samband med den så viktiga vilan som vi gör kroppen starkare, snabbare och uthålligare. I samband med återhämtning åker näringsämnena från maten till kroppens muskler, ben, leder mm och reparerar dem. Utan ordentlig vila och bra kost kommer du helt enkelt bryta ner kroppens celler och göra dem svagare istället för starkare. Sikta på 8 timmars sömn/natt, kanske ännu mera under hårda träningsperioder.

Rehab

REHAB

 

Idrottsmedicin & Rehabilitering på MSA

Våra mångåriga erfarenheter ifrån elitidrotten vet att det inte enbart handlar om vad och hur vi tränar för att nå bra resultat eller för att komma
tillbaka snabbt efter en skada. Lika viktigt är att vi tränar allt I rätt ordning oavsett om du är elitidrottare, motionsidrottare, bara vill komma igång
med din träning eller vill bli av med dina besvär.
Vi på Modo Sports Academy hjälper dig med allt från bedömning, behandling till upprättande av rehabprogram vid dina ev. skador och problem.

Träning & Friskvård

TRÄNING & FRISKVÅRD

Vårt utbud av träning och friskvård

Hos oss bedriver vi allt från individuell träning till skräddarsydda lösningar för både privata grupper och företag.

Träning är en investering i dig själv - din hälsa och välmående.
För att du ska kunna hitta den träningsform som passar just dig, så erbjuder vi det bredaste och senaste utbudet av träning.
Oavsett vilka mål du har så hjälper vi dig att nå dem - och ha roligt på vägen!

På Modo Sports Academy anser vi att träningen skall vara individanpassad, varierad och funktionell.
Vi anser att de strategier vi använder för att hjälpa våra kunder ska baseras på det faktum att varje kropp är unik och tar hänsyn till kundens individuella målsättning, träningsbakgrund och eventuell skade- och sjukdomshistorik. Vidare jobbar vi för att träningen ska vara så varierad som möjligt gällande faktorer som t ex volym, frekvens, intensitet, övningsval, belastning och rörelsehastighet!
Den funktionella delen av träningen syns i att vi gärna väljer övningar som kan härledas till vardagen, en specifik idrott eller som syftar att förbättrar en viss funktion i kroppen. Vår syn på träningen sträcker sig till alla, oavsett om du är nybörjare eller elitidrottare.

 

Att träna med en Personlig Tränare (PT)

En personlig tränare hjälper dig med din träning oavsett mål och träningserfarenhet. Vill du träna intensivt i 30 eller 60 minuter? I grupp, tillsammans med en vän eller på egen hand? Vi har flera olika PT-paket för att möta just dina behov!

 

Personlig träning i 30 min

Ett träningspass på 30 minuter som leds av en av våra tränare tillsammans med dig. Detta alternativ passar bäst för den som kanske behöver en genomgång av några specifika övningar eller om man behöver ett intensivt träningspass med hög puls!

 

Personlig träning i 60 min

 Ett träningspass som tränas med en av våra tränare som varar i 60 minuter. Ni har tillsammans med tränaren pratat igenom innan vad passet skall innehålla och får sedan med er träningsprogrammet hem.

 

Personlig träning tillsammans med en vän (DUO)

Ett träningspass på 60 minuter där två personer tränas av en av våra tränare. Passet görs utifrån era mål och förutsättningar innan passet för att få så bra kvalitet som möjligt.

 

Personlig träning i grupp (Small group)

 Ett pass för er som är 3-6 personer. Passet är på 60 minuter och leds av en tränare hos oss. Denna form PT passar bäst till exempel Cirkelträning, Tabata träning.

Tester

TESTER

Vårt testutbud och priser

Vi utför en rad olika tester hos oss.

 

VO2Max

Vill du utveckla och individualisera din träning?
Våra VO2max tester är det perfekta instrumentet för dig!
Testet syftar till att mäta din syreupptagningsförmåga och maxpuls. Testet kan utföras både på löpband eller cykel.
Du får dina individuella träning-zoner, samt 4 veckors träningsupplägg.

Pris 595:- / 995:- (medlem / icke medlem)

 

VO2Max med laktatmätning

Vill du ta nästa steg med din träning?
VO2max test med laktat mätning är till för dig som vill utveckla din träning ytterligare!
Testet syftar till att mäta din syreupptagningsförmåga, laktattröskel maxpuls. Testet kan utföras både på löpband eller cykel.
Du får dina individuella träningszoner utifrån laktattröskel, samt 4 veckors träningsupplägg.

Pris 995:- / 1295:- (medlem / icke medlem)

 

Grundtest - rörlighet och pulstest

Är du nyfiken på dina styrkor och svagheter?
Eller kanske du vill träna, men inte vet hur?
Vårt Grundtest syftar till att bedöma din skadehistorik, träningsbakgrund, rörlighet, hållning och kondition.
Efter testet så får du 4 veckors träningsplanering utifrån dina förutsättningar. Du får dina individuella tränings-zoner, träningsprogram utifrån skadehistorik och testresultat, 4 veckors träningsplanering, samt genomgång av träningsprogram.

Pris 595:- / 995:- (medlem / icke medlem)

 

Idrottsspecifika tester

Alla idrotter ställer unika krav på utövaren.
Vi skräddarsyr testpaket utifrån din idrotts specifika kravprofil.
VI har tester för kondition, sprintförmåga, explosivitet, anaerob kapacitet, rörlighet och mycket mer! Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för offert

Gym

GYM

Om vårt gym

I vårt toppmoderna gym har vi utrustningen och redskapen du behöver för att på ett enkelt och funktionellt sätt träna styrka och kondition.
Vårt Gym ger dig bästa förutsättningarna, utifrån dina egna förutsättningar, att effektivt träna för att uppnå dina mål och motiverar till kontinuerlig träning och god hälsa.

 

Cardio

I vårt Gym finns ett stort utbud av olika konditionsmaskiner som ger dig förutsättningar till att effektivt kunna träna och förbättra din
kondition. Utrustningen håller mycket hög kvalitet och kommer från de ledande tillverkarna av konditionsmaskiner.
Maskinerna är bekväma och enkla att använda så att du alltid kan känna dig trygg när du tränar.

 

Styrkemaskiner

Vi har valt att begränsa oss när det gäller antal styrkemaskiner av den enkla anledningen att vi genom vårt träningskoncept tycker att träning med fria vikter är både effektivare och mer funktionellt.
Vår idé (koncept) bygger på att vi lär dig träna funktionellt på rätt sätt och med rätt utförande från grunden.
Enkelt skulle vi kunna säga att vi lär dig träning så att du på sikt blir din egen Coach.

 

Fria vikter

Vi har det mesta i träningsredskapsväg när det gäller fria vikter, hantlar, skivstänger, kettelbells, medicinbollar, Swissballs, bosu, boxar etc. Här kan du träna hela kroppen på ett mycket effektivt sätt. Många upplever att den här typen av träning är både utmanande och motiverande.

 

Styrketräning

Styrketräning har stora fördelar. Den både bygger upp och förebygger en optimal allmänhälsa.
• Förbättrar muskelstyrkan
• Förbättrar ämnesomsättningen
• Ökar uthålligheten
• Förbättrar insulinkänsligheten
• Ökar syreupptagningsförmågan
• Minskar blodtrycket
• Minskar onyttiga blodfetter
• Stärker lederna
• Motverkar benskörhet

Styrketräning är dessutom bra för den mentala hälsan
• Minskar oro
• Förebygger ångest och depression

Genom att styrketräna uppnår du goda resultat, vilket förhoppningsvis stimulerar fortsatt kontinuerlig träning.
Hos oss har du tillgång till de senaste maskinerna och redskapen vilket gör det möjligt för dig att nyttja din fulla potential.
Våra licencierade personliga tränare hjälper dig gärna att hitta motivationen i gymmet.
Läs mer om våra personliga tränare och priser här.

 

Konditionsträning

När du tränar kondition förbättras kroppens syreupptagningsförmåga och uthållighet. Konditionsträning är även bra för:

• Hjärtat
• Ämnesomsättningen
• Humöret
• Humöret
• Viktminskning

Hos oss har du tillgång till toppmoderna löpband, cykelmaskiner och roddmaskiner som gör att du kan trimma din kondition till det yttersta.
Är du inte medlem hos oss idag kan du enkelt bli det nu.